Videoer

Vil du eller kjenner du noen som vil bli besøksvenn med hund?

Vil du eller kjenner du noen som vil bli besøksvenn med hund!

Har du lyst til å være med å demonstrere samfunnsnytten av hunder i Norge? Ved å bli frivillig besøksvenn med hund, er du og hunden din med og gjør en utrolig viktig innsats for personer i en vanskelig situasjon. Som frivillig i Dyrebar Omsorg bestemmer du selv når og hvor mye du kan bidra, og du velger selv hvem du vil besøke. Bli med og vis Norge hvilken fantastisk jobb hunder kan gjøre!

«Dyrebar Omsorg» arrangeres denne gangen på Ås!

Kursdatoer: 7. og 8. oktober og  4. og 5 november hos AntrozoologiSenteret

Dato for egnetshetstest dag/(ettermiddag/kveld): mandag 30. og tirsdag 31. januar :-)

Kurset består av:
1. Egnetshetsvurdering
2. Kurs (2 helger med 2 til 3 mnd mellomrom)
3. Sertifisering

Egnetshetsvurdering
Før kurset skal hunden din gjennom en egnethetstest som vi arrangerer. Testen tar ca 45 minutter pr hund, og du får en mentalvurdering av hunden din. I tillegg til deg og hunden din er det altid to evalutører til stedet på testen. Den ene er ofte den som vil være innstruktør på kurset og den andre er en etolog (ekspert på dyreatferd). Dette er en test hvor du vil få en beskrivelse av hunden din og råd om hvordan du bør trene hunden videre. En slik test kan være nyttig enten du skal være aktiv innen Dyrebar Omsorg eller ikke.

Kurs
Kurset inneholder en fin blanding av teori og praktiske øvinger/veiledning.
Teorien vil blant annet være:
• Hva er dyreassisterte intervensjoner – hvorfor ”besøkshundteam”
• Hundens språk og atfer
• Læring og trening av hund
• Relasjon mellom hund og fører
• Risikohåndtering
• Hundens helse
• Tjenesteveileding (undervisning i praktisk arbeid)
Det vil også bli trening mellom kurshelgene og ”besøk” på institusjon eller hos andre potensielle brukere.

Sertifisering
Ved å ta vår sertifisering innen Dyrebar omsorg vil du få tilgang til diverse produkter og ”Dyrebar omsorg” konseptet.
Dyrebar omsorg har en egen database med besøkshundekvipasjer og et godt oppfølgingssytem. Vi vil kunne hjelpe deg ut i aktivitet tilasset for deg og din hund. Du vil også få mulighet til veiledning og oppfølging etter kurset.

Pensum på kurset blir boka: ”Dyreassistert Aktivitet med Hund” – rettningslinjer for kvalifikasjoner og kunnskap (Redaktører: Dr.Rainer Wohlfarth og Line Sandstedt). Denne boka er en del av et EU-prosjekt og er et samarbeid mellom organisasjoner/universiteter fra Polen, Østerike, Tyskland og Norge. Vi er veldig glade for å kunne gi ut boken på norsk.

Pris på kurset
1 . Pretest/egnethetstest: Vi tester hundens egnethet til tjenesten
Pris: kr. 1500,-
2. Kurset (2 helger): For kursinnhold se over
Pris: kr. 4400,-
3. Eksamen/sertifisering:
Pris kr. 1000,-

For påmelding og ytterligere informasjon kontakt dyrebaromsorg@azs.no