Videoer

Våre tjenester

AntrozoologiSenteret er et utviklingssenter for mestring i skole, arbeid, fritid og omsorg!

Vi tilbyr dyreassisterte terapi (DAT) til offentlige og private institusjoner (barnevernsinstitusjoner, fengsel, somatiske sykehus, sykehjem, og lignende), både som gruppeterapi og som individuell behandling.

Bruk av dyr som pedagogisk ressurs, eller dyreassistert pedagogikk (DAP), tilbys både i den ordinære skolehverdagen, eller ved SFO.

Vi tilbyr mentaltest av hunden for å evaluere egnethet til dyreassisterte intervensjoner.

Veiledning og opplæring til institusjoner som ønsker å starte med dyreassisterte intervensjoner.

Vi tilbyr foredrag innen feltet antrozoologi.

insthundVi distribuerer veiledningsbrosjyren ”Hund på institusjon” – gitt ut i samarbeid med helsedirektoratet.
I denne brosjyren får du veiledning og tips om det å ha hunder med på institusjon.

Kontakt oss for en uforpliktende prat om tiltak i det offentlige eller ved private institusjoner.