Videoer

Eksempler på forskning og prosjekter med dyreassisterte intervensjoner

2012
Dyreassisterte- og robotassisterte intervensjoner som
helsefremmende tiltak for eldre personer med demens
Finansiert av Regionale Forskningsfond Hovedstaden og Oslofjordfondet

2012
Krisesenter
Dyreassisterte intervensjoner for barn av beboere på krisesenter

2012
Tur med hund gjør godt i grunn
Finansiert av Extrastiftelsen gjennom Rådet for psyksik helse

2011
Dyreassisterte intervensjoner ved Barnepsykiatrisk Dagavdeling UUS
Finansiert av Oslo Universitetssykehus HF

2011
Bruk av dyreassistert terapi som helsefremmende tiltak innen eldreomsorg, med særlig fokus på å styrke kognisjon og øke aktivitet
Finansiert av Regionale forskningsfond

2010
Utvikling av veiledningsbrosjyre for institusjoner som ønsker å ha tiltak med dyreassisterte intervensjoner
Finansiert av Helsedirektoratet

2010
Bolig i Trøgstad
Dyreassistert terapi

2010
Psykiatriboligene i Ås
Dyreassistert terapi

2009-2010
Helsedirektoratet
Helseforskningsprosjekt godkjent av REK ved CatoSenteret

2009
Moer sykehjem
Gruppeterapi for 5 beboere 3 ganger i uken i 12 uker

2009
Ljungbyveien bo- og avlastningsbolig
Dyreassistert terapi for 2 beboere 2 og 3 ganger i uken i 15 uker

2008-2009
Åsgård skole
Lesehundprosjekt for 21 elever 1 gang i uken i 16 uker

2008
Moer sykehjem
Gruppeterapi for 5 beboere 3 ganger i uken i 12 uker

2007
Sunnaas sykehus HF
Forskningsprosjekt med slagpasienter, godkjent av REK