Videoer

Dyrebar omsorg

Kurs i dyreassistert terapi, pedagogikk, aktivitet og grønn omsorg, 5 studiepoeng

Dyrebar omsorg skal utdanne, kvalitetssikre, følge opp og formidle tiltak med hund slik at flest mulig brukere i alle aldre kan nyttiggjøre seg av de positive effektene omgang med hund kan ha.

Dyrebar Omsorg er et konsept der hund og fører er med på å skape glede, motivasjon og mestring sammen med ulike grupper av mennesker!

Det er utrolig viktig at vi ikke presser dyr eller mennesker inn i roller de ikke er komfortable i, derfor er vi opptatt av kvalitetssikring av teamene våre.

Våre besøkshund-team er sertifisert av AntrozoologiSenteret og besøker mennesker som er hjemmeboende, mennesker på sykehjem, barn i barnehager, de er støttekontakter, er turvenner og mye mer.

Våre skolehund-team og terapihund-team er utdannet på universitetsnivå og har en sertifisering fra AntrozoologiSenteret. De jobber i blant annet helse-, sosial- og skolesektoren.

Om du ønsker å vite mer om Dyrebar Omsorg så kan du se her: www.dyrebaromsorg.no