Videoer

Terapi- og skolehund-team

Våre terapi- og skolehund-team har en omfattende utdannelse, dette er i henhold til veiledningsbrosjyren ”Hund på institusjon” som Helsedirektoratet har gitt ut i samarbeid med AntrozoologiSenteret. Denne brosjyren kan også bestilles i papirutgave. Ta kontakt med: post@azs.no Bestill brosjyre

kurs innen temaet dyreassistert -terapi,  -pedagogikk, aktivitet og grønn omsorg

AntrozoologiSenteret har sammen med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås utviklet i alt 15 studiepoeng videreutdanning innen dyreassisterte intervensjoner.

1. «Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner» på 5 studiepoeng vil gi deg som jobber med mennesker nye ideer og verktøy. Her får du en innføring i hvordan dyr innvirker på læring, mestring, helse og livskvalitet.

Kurset er åpent for alle interesserte og man kan søke opptak både på bakgrunn av generell studiekompetanse og realkompetanse. Dersom kurset får flere påmeldte enn vi har plass til, vil søkere med bakgrunn fra pedagogikk, helsefag, sosialfag, medisin, veterinærmedisin, biologi eller psykologi bli prioritert. Kurset er delvis nettbasert og krever tilgang til Internett

NMBU og AntrozoologiSenteret har bred kompetanse på feltet dyreassisterte intervensjoner. Dyreassisterte intervensjoner er aktive, tidsavgrensede tiltak der ulike former for samhandling med dyr brukes som supplement til ordinære tiltak. Dette er det eneste studiepoengsgivende kurset av sitt slag i Norge – utviklet med tanke på personer som ønsker å bruke dyr aktivt i samhandling med mennesker. Foreleserne på kurset har bred faglig kunnskap og praktisk erfaring innenfor dette fagfeltet.

Kurskalender

For nærmere info: dyrebaromsorg@azs.no eller sevu@nmbu.no

 

2. ”Dyreassisterte intervensjoner med hund” på 10 studiepoeng bygger på kurset Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner og vil gi ansatte i bl.a. skolevesenet, helse- eller sosialsektoren kunnskap om de positive effektene bruk av dyr kan ha på mennesker. Kurset viser hvordan dette kan brukes i praksis og gir deltakerne bedre kompetanse på etologi og innlæringsprinsipper.

kurset er utviklet av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), i samarbeid med AntrozoologiSenteret (AZS), som et ledd i å kvalitetssikre personer som ønsker å bruke dyr aktivt i intervensjon med mennesker. UMB og AZS har bred kompetanse på feltet dyreassisterte intervensjoner. Dette kurset er det første av sitt slag i Norge og er utviklet med tanke på personer som ønsker å bruke hund aktivt i samhandling med mennesker.

Kurset er fortrinnsvis for personer som har deltatt på og bestått Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner. Søkere med bakgrunn f.eks. innen pedagogikk, helsefag, sosialfag, medisin, veterinærmedisin, biologi eller psykologi vil bli prioritert. Praktisk erfaring i hunde-/dyrehold er en fordel. Det forutsettes at deltakerne har relevant bakgrunn for å kunne følge undervisning på universitetsnivå, dvs. generell studiekompetanse eller relevant realkompetanse. Kurset er delvis nettbasert og krever tilgang til Internett.

På dette kurset kan du også utdanne hunden din og deg selv som terapihund- eller skolehundekvipasje. Hunden må da gjennomgå en egnetshetstest (mentaltest) + at du og hunden må gå opp til praktisk prøve.

Kurskalender

For nærmere info: dyrebaromsorg@azs.no eller sevu@nmbu.no

Terapihund

Terapihund

Se informasjonsvideo fra Helsedirektoratet

Skolehund

 

Skolehund

Se NRK – Dyrevenn sitt innslag om lesehunden Julie