Videoer

Besøkshund-team

Bes_ksvenn

«Kurs for frivillige besøksvenner»

AZS har arrangert kurs for frivillige besøksvenner med hund i flere år, og har godkjent ekvipasjer over hele landet. AZS er den utdanninginstitusjonen som har utdannet flest «hund/menneske-team» i Norge og vi har erfaring med denne type kurs i over 10 år. Våre besøksvennteam har også vært med i forskningsprosjekter. Det siste var «Dyreassistert intervensjon som helsefremmende tiltak for eldre personer med demens», der vår forskningssjef Christine Olsen fant målbare effekter av jobben til besøkshund-teamene.

På bakgrunn av våre erfaringer har vi nå laget et flunkende nytt kursopplegg for deg og hunden din!

Kurset består av:

 1. Egnethetsvurdering
 2. Kurs (2 helger med 6-12 ukers mellomrom)
 3. Sertifisering

Egnethetsvurdering

Før kurset skal hunden din gjennom en egnethetstest som vi arrangerer. Testen tar ca 45 minutter pr hund, og du får en mentalvurdering av hunden din. I tillegg til deg og hunden din er det alltid to evaluatører til stedet på testen. Den ene er ofte den som vil være instruktør på kurset og den andre er en etolog (fagutdannet på dyreatferd). Dette er en test hvor du vil få en beskrivelse av hunden din og råd om hvordan du bør trene hunden videre. En slik vurdering kan være nyttig enten du skal være aktiv innen Dyrebar Omsorg eller ikke.

Kurs

Kurset inneholder en fin blanding av teori og praktiske øvinger/veiledning.

Teorien vil blant annet være:

 • Hva er dyreassisterte intervensjoner – hvorfor besøkshund-team
 • Hundens språk og atferd
 • Læring og trening av hund
 • Relasjon mellom hund og fører
 • Risikohåndtering
 • Hundens helse
 • Tjeneste-veiledning (undervisning i praktisk arbeid)

Det vil også bli trening mellom kurshelgene og «besøk» på institusjon eller hos andre potensielle brukere.

Sertifisering

Ved å ta vår sertifisering innen Dyrebar Omsorg vil du få tilgang til diverse produkter og Dyrebar omsorg konseptet.

Dyrebar Omsorg har en egen database med besøkshund-ekvipasjer og et godt oppfølgingssystem. Vi vil kunne hjelpe deg ut i aktivitet tilpasset for deg og din hund. Du vil også få mulighet til å bestille veiledning og oppfølging etter kurset.

Pensum på kurset blir boka: «Dyreassistert Aktivitet med Hund» – retningslinjer for kvalifikasjoner og kunnskap (Redaktører: Dr.Rainer Wohlfarth og Line Sandstedt). Denne boka er en del av et EU-prosjekt og er et samarbeid mellom organisasjoner/universiteter fra Polen, Østerrike, Tyskland og Norge. Vi er veldig glade for å kunne gi ut boken på norsk.

Pris på kurset

1 . Pretest/egnethetstest: Vi tester hundens egnethet til tjenesten

Pris: kr. 1500

 1. Kurset (2 helger): For kursinnhold se over

Pris: kr. 4400

 1. Eksamen/sertifisering:

Pris kr. 1000,-

For påmelding og ytterligere informasjon kontakt post@azs.no

Våre kurs for frivillige besøksvenner med hund er avholdt i store deler av landet, flere hundeklubber og lokalforeninger i Røde Kors har gjennomført kursene sammen med oss.

Vi har avholdt kurs i følgende fylker: Troms, Akershus, Oslo, Østfold, Telemark, Oppland, Buskerud, Rogaland, Nordland og Vest Agder.

Kurskalender

For nærmere info og forespørsel om nye kurs: Dyrebaromsorg@azs.no