Videoer

Antrozoologi

E. O. Wilsons Biophilia-hypotese hevder at mennesker innehar en genetisk tilbøyelighet til å delta i eller bli tiltrukket av andre levende organismer. Et hovedfokus innen antrozoologisk forskning er kvanitifisering av de positive effektene av menneske-dyrforbindelser hos begge parter og studiet av viktigheten av deres samhandlinger.

Antrozoologi er studiet av samhandlinger mellom mennesker og dyr. Antrozoologi beskrives også som vitenskapen som fokuserer på alle sider ved menneske-dyr-binding og opererer som en bro mellom natur- og samfunnsvitenskapene. Antrozoologi er et moderne tverrfaglig felt i framvekst som overlapper en rekke andre fagfelt, deriblant etologi, medisin, psykologi, veterinærmedisin og zoologi.

Mennesker som observerer dyr de føler seg trygge på, får senket både blodtrykk og hjertefrekvens. Samtidig føler de seg tryggere og lykkeligere. Direkte fysisk kontakt med dyret fører til at blodtrykket og pulsen synker til et nivå man ellers bare når etter flere uker med avslapningsøvelser. På institusjoner kan dyr virke avslappende på beboerne, beboerne beveger seg mer, de får andre ting å tenke på enn sykdommen, og de viser svakere sykdomssymptomer, bl.a. mindre smerte. Helsemyndighetene i Lewisham kommune tilbyr langvarig syke i Sørøst-London å få hund på resept. Bedre restitusjon og hurtigere rehabilitering øker livskvaliteten for den enkelte, samtidig som det er kostnadsbesparende for arbeidsgiver og samfunnet.