Videoer

Artikler

Her vil du finne artikler innen fagfeltet antrozoologi:

Artikler av Christine Olsen (MSc) med flere

Effect of animal-assisted activity on balance and quality of life in home-dwelling persons with dementia:
balance-paper

Effect of animal-assisted interventions on depression, agitation and quality of life in nursing home residents suffering from cognitive impairment or dementia: a cluster randomized controlled trial:
effect-of-animal-assisted-interventions-on-depression-agitation-and-quality-of-life-in-nursing-home-residents

Engagement in elderly persons with dementia attending animal-assisted group activity:
engagement-paper

Masteroppgave Borghild Njærheim Barstad

(Evaluering av dyrevelferd hos hund som jobber med dyreassisterte intervensjoner for eldre mennesker med demens)
barstad-2014_evaluation-of-animal-welfare-in-dogs-working-with-animal-assisted-interventions-for-elderly-people-with-dementia

Masteroppgave Birgitt Brusletto

(Subjektivt velvære, sosiale interaksjoner og aktivitet for eldre med demens på dagsenter – en kvantitativ undersøkelse av atferdsendring ved dyreassisterte interaksjoner)
masteroppgave-birgit-brusletto-2014

Masteroppgave Christine Olsen

(Dyreassistert terapi som supplement til tradisjonell rehabilitering av slagpasienter
– et pilotprosjekt på Sunnaas sykehus HF)
masteroppgavechristineolsen

Rapport fra prosjekt på CatoSenteret

(Bruk av dyreassistert terapi i rehabilitering av ungdom og unge voksne)
rapport-catosenteret

Masteroppgave Oline Dalen

(Dyr som relasjonsbygger i miljøterapi)
artikkel-med-modeller1